Állandó alkalmaink

vasárnap 10:30 - 11:30 Istentisztelet

                  10:30 - 11:30 kis Istentisztelet

szerda  16:15 - 17:00 KT felkészítő
              18:00 - 19:00 Bibiliaóra

Vasárnap 16:00 - Ifjúsági bibliaóra Minden második vasárnap

Kötelező Hittan órák

Kedd

3. óra: 7. osztály
4. óra: 5. osztály
5. óra: 8. osztály
6. óra: 6. osztály

Szerda

1. óra: 1.b osztály
2. óra: 3. osztály
3. óra: 2. osztály
4. óra: 1.a és 1.c osztály
5. óra: 4. osztály

Jöjj az ÚR vár reád!

 

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Máté 11, 28

 

Isten kegyelméből elkezdődött egy új tanév. Isten volt velünk és áldotta meg a nyarunkat, Ő adta meg a pihenés, a kikapcsolódás és a nyaralás lehetőségét, és Ő akar megáldani bennünket az új tanévben is. Velünk akar jönni, és áldó jelenlétével ott akar lenni velünk a feladataink, kötelességeink végzése közben is. Istentől kapjuk a feladatainkat, de Ő nem csak feladatokat ad, hanem erőt is azok elvégzéséhez.

            Isten ajándéka, hogy a gyermekek iskolába járhatnak, tanulhatnak, sok érdekes és hasznos ismeretet elsajátíthatnak. Isten ajándéka az is, hogy vannak pedagógusok, akik az ismereteket át tudják adni a gyermekeknek. Elsősorban ne bíráljuk, kritizáljuk őket, hanem imádkozzunk értük, hogy Isten áldja meg a munkájukat, hogy adjon nekik szeretetet, türelmet és örömöt a feladatuk végzése közben. Imádkozzunk azért, hogy valóban meg tudják szerettetni a gyerekekkel azt, amit ők szeretnek. S imádkozzunk a gyermekekért is, hogy nyitott legyen a szívük, és az értelmük mindannak a befogadására, amit meg kell tanulniuk.

            Hálát adhatunk azért is, hogy az iskolai keretek között van lehetőségünk a hittanoktatásra. Köszönjük a szülőknek, akik megtiszteltek bizalmukkal, és beíratták gyermeküket a református hittanra. Nagy örömünk, hogy a tavalyihoz képest szinte megduplázódott a hittanos gyermekek létszáma. Szeretnénk megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel hitünk alapjait, Isten szeretetét, amelyet megmutatott Jézus Krisztusban, Aki tetteivel, tanításaival, Életével, halálával és feltámadásával is Isten örök szeretetét hozta közel hozzánk, és tette elérhetővé számunkra. Az alsó tagozatos gyermekeknek szerdán, a felső tagozatosoknak pedig kedden vannak a hittanórái.

            Ugyanakkor nem csak az iskolában, hanem a gyülekezetünkben is van lehetőség a gyermekek számára, hogy Istenről halljanak. Minden vasárnap délelőtt 10:30-kor az Istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben. Ahova természetesen azokat is várjuk, akik idén valamiért lemaradtak az iskolai hittanról. Vidám énekekkel, játékosan ismerkedhetnek meg a gyermekek a bibliai történetekkel.

            Az is nagy örömünk, hogy a gyülekezeti összefogás eredményeképpen a parókia mögötti területen, igényes környezetben, egy nagyon szép játszótér kialakítását kezdhettük el, s reménységünk, hogy még idén birtokba vehetik a gyerekek a játszóteret is.

            A kicsit nagyobbakat is szeretettel várjuk a gyülekezetünkbe, akik már konfirmáltak, vagy konfirmációra készülnek, hogy egy vidám közösségben együtt legyünk Isten közelségében. Vannak kérdéseid Istennel, a Bibliával, a keresztyén tanításokkal, vagy akár a túlvilági élettel kapcsolatban? Gyere el, és itt választ kaphatsz a kérdéseidre! Nincsenek tabu témák! A Biblia tiszta és világos tanítását ismerhetjük meg minden témával kapcsolatban! Gyere, és kérdezz! Minden második vasárnap délután 16 órakor van ifi alkalmunk a gyülekezeti teremben. A következő alkalmaink: október 2 és 16.

            De a felnőtteket is szeretettel hívjuk, várjuk a Református Gyülekezet alkalmaira! A vasárnap délelőtt 10:30-kor kezdődő Istentiszteleti alkalmunkon nemrég kezdtük el az Apostoli Hitvallás tanulmányozását. Úgy gondoljuk nagyon fontos, hogy megismerjük hitünk alapjait: Mit hiszünk mi keresztyének? Miért így hisszük? Tarthatóak –e ma, a XXI. században a keresztyénség kétezer éves tanításai? Ha érdekelnek a keresztyén hit alapjai, gyere el, szeretettel várunk! Októbertől újra beindulnak a Bibliaórai alkalmaink is minden szerdán, amelyen a bibliai őstörténet történeteit fogjuk folytatni (özönvíz, Bábel tornya…).

            Akinek kérdései vannak, lelki segítségre van szüksége, vagy csak szeretne a hit, a vallás, az egyház kérdéseiről beszélgetni, az megtalál a református templom mögötti parókián. Mindenkit szeretettel várok! Mindenkit szeretettel várunk a Református Gyülekezetbe! Jöjj az ÚR vár reád!

Sándor Levente
református lelkipásztor

Elérhetőségek

 

Levélcím: 
Református Egyház
2111 Szada, Dózsa György út 79.

Lelkész: 

Sándor Levente
Tel: 06-30/830-5071
E-mail: sandorlevente@yahoo.com

Gondnok:

Berze János
Tel: 06-28/405-930
E-mail: berzejanos@citromail.hu